Corpuscancer

 

 Corpuscancer

Opdateret

Forside

 2016

Kapitel 1
Indledning

 2016

Kapitel 2
Udredning af primær sygdom

 2016

Kapitel 3
Kirurgisk behandling af endometriecancer
Behandling af primær sygdom

 2021

Kapitel 4
Risikostratificering

2022 

Kapitel 5
Onkologisk behandling af endometriecancer

2023

Kapitel 6
Opfølgning

 2022

Kapitel 7
Recidiv af endometriecancer

 2016

Kapitel 8
Der henvises til retningslinjer for Uterine Sarkomer

 2022

Kapitel 9
Patologisk anatomisk procedure

 2024

 


Ældre retningslinier