Dansk Gynækologisk Cancer Database

Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD) er en multidisciplinær klinisk kvalitetsdatabase, der modtager indberetninger fra gynækologer, patologer, onkologer og sygeplejersker.

 

DGCD har været i drift siden 1. januar 2005. Databasen omfatter på nuværende tidspunkt: ovariecancer (inkl. borderline), peritonealcancer, tubacancer, corpuscancer (inkl. hyperplasi med atypi) samt cervixcancer og trofoblastsygdom.


Databasen er landsdækkende og indberetningen til DGCD er lovpligtig, jf. 
bekendtgørelse nr. 1725 af 21.12.2006 om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser.


Brugerne indberetter online til databasen, der er opsat i Klinisk Måle System (KMS). DGCD er forløbsbaseret, hvor den enkelte patient indgår med en række sygdomsspecifikke oplysninger. For opererede ovariecancer og borderline patienter, registreres sygeplejen i forbindelse med operationen i et særligt sygeplejeskema. Autoriserede brugere har via Analyseportalen direkte adgang til at analysere data fra egen afdeling. Derudover er der adgang til mangellister og en statusrapport, der løbende opdateres.

 

Oprettelse som bruger til DGCD samt adgang til Analyseportalen fås ved at rette henvendelse til din lokale afdelingsadministrator."
Brugeroprettelsesskema (rekvisitionsskema) findes på Kliniske Databasers hjemmeside