Cervixcancer retningslinjer

Samlede retningslinjer kan læses HER (Nogen kapiter kan være forældede på dette link)

Indholdsfortegnelse

Forside med forfattere

 1. Indledning

 2. Screening, vaccination og audit

 3. Visitation

 4. Udredning

  D1. Klinisk stadieinddeling

  D2. Billeddiagnostik

        D2.1. Lokal udbredning af tumor i cervix

        D2.2. Udredning for eventuelle lymfeknude- og fjernmetastaser

  D3. Håndtering af billeddiagnostisk suspekte lymfeknuder

  D4. FIGO-stadieinddeling 2018

 5. Patientforløbsskema

 6. Kirurgisk behandling af tidlig cervixcancer
 7. F1. Cervixcancer stadium 1A

  F1.1. Behandling af cervixcancer stadium 1A1

  F1.2. Behandling af cervixcancer stadium 1A2

  F1.3. Tumorembolier i Lymfebaner og kar (LVSI) ved stadium 1A

  F2. Cervixcancer stadium 1B-2A

  F2.1. Kirurgisk behandling af cervixcancer stadium 1B1+2A1

  F2.2. Nervebesparende radikal hysterektomi

  F2.3. Minimal invasiv kirurgi ved operation for cervixcancer

  F2.4. Fertilitetsbevarende operation for tidlig cervixcancer

  F2.5. Sentinel node ved tidlig cervixcancer

  F2.6 Kirurgisk behandling af cervixcancer stadium 1B2

 8. Adjuverende strålebehandling

  G1. Patientudvælgelse

  G2. Adjuverende strålebehandling

  G3. Konkomittant kemoterapi

 9. Behandling af lokal avanceret cancer

 10. Komplikationer til operation, strålebehandling og kemoterapi

 11. Neoadjuverende kemoterapi

 12. Behandling og håndtering af sjældne tilstande

  K1. Tilfældigt diagnosticeret cervixcancer

  K2. Stumpkarcinom

  K3. Cervixcancer i graviditeten

 13. Sjældne tumores

  L1. Småcellet neuroendkrine tumorer

  L2. Glassy cell tumorer

  L3. Cervicalt adenosarkom

 14. Recidiv af cervixcancer, udredning og behandling

  M1. Klinisk og billeddiagnostisk udredning

  M2. Behandling ved påvist lokalt recidiv - ikke tidligere strålebehandlede

  M3. Behandling - tidligere strålebehandlede

  M4. Onkologisk behandling af primær avanceret sygdom

  M5. Livsforlængende behandling af patienter med recidiv, der ikke er kandidater til kurativ intenderet behandling

  M6. Palliativ onkologisk behandling

 15. Opfølgning                                                                                                                                                                   Ældre retningslinjer:

  N1. Billeddiagnostik under opfølgning (revideret 2017)

  N2. Opfølgningsprogram (revideret 2017)

 16. Patologi

  O1. Makroskopiprocedure

  O2. Mikroskopiprocedure

  O3. Kodevejledning

 


 

Ældre retningslinier