Ovariecancer Retningslinier

 Ovariecancer Retningslinier

Opdateret

Ældre

Forside

2021

Forside (2019)

Kapitel 1
Epidemiologi, arvelige faktorer, screening, sygdomsforløb, stadieinddeling og overlevelse 

 2020

Introduktion (2016)

Kapitel 2
Udredning

2020

Udredning (2019)

 

Kapitel 3
3.1 Kirurgisk behandling af epitheliale ovarietumorer 

3.2 Fertilitetsbevarende kirurgi ved c. ovarii

3.3 Kirurgi ved recidiv

 2020

Kirurgisk behandling af epitheliale ovarietumorer (2019)

Kirurgisk behandling af epitheliale ovarietumorer (2020)

Kapitel 4
Epitheliale borderline tumorer

2020 

Epitheliale borderline tumorer (2019) 

Kapitel 5:

5.1 Ikke-kirurgisk behandling af epitheliale tumorer (se 2019 versionen)

5.2 Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie I-IIA (2021)

5.3 Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie IIB-IV (2021)

5.4 Medicinsk kræftbehandling af ældre patienter (2020)

5.5 Neoadjuverende kemoterapi (2020)

5.6 Medicinsk recidivbehandling (2021)

5.7 Intraperitoneal (ip) kemoterapi (2020)

2019/2020

Ikke-kirurgisk behandling af epitheliale tumorer (2019)

 

5.3 Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie IIB-IV (2020)

Kapitel 6
Opfølgning

 2020

Opfølgning (2019)

 

Kapitel 7
Hormonbehandling efter c. ovarii

 2020

Hormonbehandling efter c. ovarii (2019)

 

Kapitel 8
Patologisk anatomisk procedure

 2016

Bilag

FIGO 2013
RMI
ICD-10
Hyppigste operationskoder
Kodevejledning ovarie-, tuba- og peritonealcancer samt borderline tumorer

 


Kommentarer fra arbejdsgruppen

DESKTOP III
LION-studiet
Analyse af HE4 og ROMA-score


Ældre retningslinier