Ledig patologplads i Dansk Gynækologisk Cancergruppes endometriecancergruppe.

Interesserede patologer bedes sende en kortfattet ansøgning med CV til formand for DGCG Lene Lundvall –  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  – inden den 25. aug. 2020.

Ledig onkologplads i ovariecancergruppen

Interesserede onkologer bedes sende kortfattet ansøgning med CV til DGCGs formand Lene Lundvall:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningsfrist er 7. juli 2020

FIGO Klassifikation

Dansk adaptation til FIGO 2018 stadieinddeling af cervixcancer 

Der er publiceret en ny FIGO stadieinddeling for cervixcancer i 2018. 
Det har været drøftet i cervixcancergruppen og i DGCG’s bestyrelse hvorledes vi i Danmark skulle
adaptere til den nye stadieinddeling idet en fuld adaptation har store behandlingsmæssige
konsekvenser.
Fra 1.1.2020 er det besluttet at adaptere til FIGO 2018 i henhold til vedhæftede retningslinier.
Ligeledes pr 1.1.2020 er det besluttet at indberette i DGCD og LPR efter FIGO 2018.
Cervixcancergruppen er i gang med en fuld opdatering af cervixcancer retningslinien både i
relation til udredning og kirurgisk behandling. Denne vil blive udsendt til høring inden publicering.
/DGCG cervixcancergruppe

Kommende møder

DGCG afholder næste bestyrelsesmøde den 2. sep. 2020 på Rigshospitalet

Indkaldelse til national audit for Dansk Gynækologisk Cancer Database Program og AUH oversigtskort

Databasegruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Cervixcancergruppens Referatet fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side

Endometriecancergruppens Referatet fra side møde findes under arbejdsgruppens side. Næste møde finder sted d. 12/3 2020 fra 10.15 til 15.00.

Forskningsgruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side

Ovariecancergruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side. Næste møde finder sted d. 12. nov. 2020 kl. 11:15-14:15 på RH.

Trofoblastgruppens  Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Vulvagruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side. Næste møde finder sted d. 18/01-2021. 

Mødeindkaldelser