ABSTRACTS TIL ÅRSMØDET 2017

Traditionen tro vil på Årsmødet 2017 igen have fokus på forskningen i form af både orale præsentationer og postersession med deltagelse af yngre gyn-onkologiske forskere.
Vi indkalder således abstracts – frist for indsendelse er den 15. januar.
Læs mere her.

DGCG Årsmøde 2017

Fredag den 3. marts kl 10-15.30 i Ålborg.
Sæt kryds i kalenderen, program følger.

Kommende møder

Databasegruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Cervixcancergruppens Referatet fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Endometriecancergruppens Referatet fra side møde findes under arbejdsgruppens side.

Forskningsgruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Ovariecancergruppens Næste møde er den 27 oktober kl 9.30 på Aalborg sygehus. Mødeindkaldelse. Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Trofoblastgruppens Næste møde finder sted d. 8/3 kl 10.30 til 14.30 på Rigshospitalet, mødelokale 4232. Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.